Zpět k nabídce

Prodej 2,35 ha půdy v k.ú. Příčina

Evidenční číslo: 1745/2003
Adresa: Příčina
Cena: 1 058 985Kč
1 058 985Kč

Popis nemovitosti

Předmětem prodeje je několik pozemků o celkové výměře 23 533 m2 v k.ú. Příčina okr. Rakovník. Nabízené pozemky jsou tvořeny parcelami trvalého travního porostu (17 406 m2), ornou půdou (4 722 m2) a parcelou vedenou jako zahrada. Část pozemků o velikosti cca 1 300 m2 je obhospodařována, tzn. vedena v LPIS. Na ostatních plochách převládá zejména dřevinný porost. Přístup je možný z obecní komunikace. Z hlediska územního plánu jsou plochy definovány jako Plochy smíšené nezastavěného území. Po domluvě s vlastníkem je možný i separátní prodej jen některé z nabízených parcel. Více informací poskytneme emailem nebo telefonicky.

Základní info

Umístění: Okraj obce
Adresa: Příčina

Máte otázku?