Co dělá EU pro své občany

Už od roku 1957 přináší Evropská unie svým občanům mír aprosperitu. Pomáhá chránit naše základní politická, sociální ahospodářská práva. I když tyto věci možná považujeme za samozřejmost, zlepšují náš každodenní život.

Mír a bezpečnost

Ve střední azápadní Evropě nikdy nepanovalo tak dlouhé období bez válek. Unie je nejúspěšnějším mírovým projektem vdějinách lidstva, a proto získala Nobelovu cenu za mír. Evropané jsou úzce propojeni nejen ekonomicky a kulturně, ale i prostřednictvím demokratických hodnot, které sdílejí.

Jednotný trh

Jednotný trh je nejrozvinutějším anejotevřenějším trhem nasvětě. Opírá se o4 základní svobody EU, které vám aostatním evropským občanům umožňují:

  • žít nebo pracovat vkterékoli zemi EU
  • převádět peníze
  • prodávat zboží bez omezení
  • poskytovat služby narovnocenném základě.

Přísné normy voblasti potravin a životního prostředí

Díky úzké spolupráci zemí EU se na naše potraviny iživotní prostředí vztahují jedny znejpřísnějších norem kvality nasvětě. Bezohledné společnosti nemohou beztrestně prodávat kontaminované potraviny nebo znečišťovat naše řeky akrajinu.

Přínosy pro spotřebitele

Zákazníci si nyní mohou být jisti, že pokud vrátí zakoupené zboží, získají zpět své peníze. Cestující si mohou zakoupit jízdenky aletenky svědomím toho, žedostanou finanční náhradu, pokud bude mít jejich spoj zpoždění nebo bude zrušen. Zboží vobchodech musí splňovat normy, které jsou jedny znejpřísnějších nasvětě, ato jak zhlediska kvality, tak zhlediska bezpečnosti.

Masivní inzerce Exportujeme na