Lidská práva

EU chrání všechny menšiny azranitelné skupiny azastává se utiskovaných. Dohlíží na to, aby bylo se všemi zacházeno rovným způsobem bez ohledu nastátní příslušnost, pohlaví, jazykovou skupinu, kulturu, povolání, zdravotní postižení nebo sexuální orientaci.

Světová velmoc

Tím, že státy EU jednají jednotně, mají na mezinárodní scéně mnohem větší vliv než 27 malých astředně velkých států jednajících samostatně. Máme politickou váhu. Pokud jde oobchod, jsou naše regulační normy a normy pro výrobky vzorem ostatním státům světa.

Další výhody občanů Unie:

  • V celé Unii můžete bez dodatečných poplatků používat svůj telefon a online služby, které máte předplacené. V celé EU také máte přístup konline streamování videa a hudby, ato svědomím, žejsou vaše osobní údaje chráněny právem EU.
  • Ochrana vašich práv na cestách: Předpisy EU chrání vaše práva vpřípadě zpoždění či zrušení spoje. Ať již cestujete letadlem, vlakem, lodí nebo autobusem, máte nárok naspravedlivé zacházení.
  • Můžete využít nabídky odborné přípravy nebo získat podporu pro svůj podnik: Díky programům EU, jako je Erasmus +, můžete projít odbornou přípravou, která zlepší vaše vyhlídky na trhu práce. EU vám také pomůže optimalizovat vaše podnikání, a to díky nabídce financování, odbornému vedení, podnikatelským sítím nebo výměnným programům.
  • Podle Listiny základních práv EU jste jako zaměstnanci chráněni před nespravedlivým zacházením napracovišti. Tím se rozumí zákaz diskriminace, ato iv oblasti odměňování apropouštění.

Jako občané EU jste chráněni před stinnými stránkami globalizace, jelikož Unie podporuje malé podniky a dbá na to, aby velké společnosti odváděly spravedlivý díl daní.

Masivní inzerce Exportujeme na